Torf

gdy go zobaczysz –
wróży on Tobie szczęście rodzinne