Słowo wstępne

Sny interesowały ludzi od zarania dziejów. Ślady iż interpretowano ich znaczenie znajdujemy w kulturach szamańskich, gdzie odgrywały częstokroć niebagatelną rolę jako nośnik rad od duchów - zarówno opiekuńczych jak i duchów przodków. W Starym Testamencie widzimy iż wiara w znaczenie snów była istotna zarówno wśród "Narodu Wybranego" jak również w Starożytnym Egipcie. Grecy i Rzymianie również przywiązywali do snów istotną wagę. Germanie i Celtowie interpretując swoje sny, traktowali je jako omeny, ukazujące ich przyszłość. Sny są również źródłem inspiracji a także badań naukowych w czasach dzisiejszych.