Plebania

gdy ja zobaczysz śniąc wróży Ci ona spokojny byt