Dym

snujący się na nieboskłonie prorokuje Ci złudne szczęście;
unoszący się z komina - zapowiada Twe zaręczyny;
kiedy zasnuwa mieszkanie - wróży Tobie przykrości